Ontspanning is belangrijk om uitputting te voorkomen

Gun uzelf rust en slaap

In onze steeds sneller draaiende maatschappij zien we meer en meer mensen met burn-outs. Een burn-out kan relatief onopvallend beginnen, maar uiteindelijk tot werkonbekwaamheid leiden. De eerste tekenen van een burn-out kunnen zeer uiteenlopend zijn. Het gevoel geen tijd meer te hebben of onontbeerlijk te zijn, de eigen behoeften steeds op de achtergrond plaatsen etc. Ook de symptomen van een burn-out zijn niet zo eenvoudig af te bakenen: ontevredenheid, geprikkeldheid, vermoeidheid en uitputting, rusteloosheid, hartkloppingen of oorsuizen en oorgeluiden en zelfs tinnitus kunnen op een burn-out wijzen en moeten met een arts besproken worden. Er zijn echter ook een aantal manieren om een burn-out te helpen voorkomen – een daarvan is rust en een goede slaap. Dertig minuten tot een uur meer slaap ‘s nachts of een 'powernap’ overdag kunnen ertoe bijdragen dat men zich beter gewapend voelt.

Laat u adviseren!

Vind het juiste product voor uw specifieke behoefte