Impressum

Exploitant van de website

OHROPAX GmbH
Am Kappengraben 17
61273 Wehrheim

Telefoonnummer: (0049) 6081 95 30 60
Fax: (0049) 6081 95 30 69

E-Mail: info(at)ohropax.de
Internet: www.ohropax.de

Vertegenwoordigingsbevoegde directeurs:
Michael Negwer, Wolfgang Flohr

Bevoegde rechterlijke instantie:
Kantongerecht Bad Homburg

Registratienummer:
HRB 8264

Btw-nummer conform § 27 a van de wet op omzetbelasting:
DE 114 194 976

Verantwoordelijke voor de inhoud conform § 6 van de MDStV:
Michael Negwer

Concept, design en uitvoering

sumner groh + compagnie

Informatie over onlinegeschillenbeslechting:
U vindt het platform van de EU-commissie voor onlinegeschillenbeslechting op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informatie over alternatieve geschillenbeslechting in consumentenzaken:
We zijn niet bereid noch verplicht om mee te werken aan geschillenprocedures door bemiddelingsorganen voor consumenten.

Auteurs- en merkenrecht

OHROPAX streeft ernaar, in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsfragmenten, filmbeelden en teksten in acht te nemen, door haar zelf gemaakte grafieken, geluidsfragmenten, filmbeelden en teksten te gebruiken of terug te grijpen naar licentievrije grafieken, geluidsfragmenten, filmbeelden en teksten. Alle binnen de website genoemde en evt. beschermde handelsmerken en merken van derden zijn zonder beperkingen onderworpen aan de bepalingen van het op dat moment geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de geregistreerde eigenaars in kwestie.

Gewoon op basis van het feit dat ernaar wordt verwezen, mag niet worden geconcludeerd dat de handelsmerken niet door rechten van derden worden beschermd! Het auteursrecht voor gepubliceerde, door OHROPAX zelf gemaakte objecten is uitsluitend in handen van OHROPAX. Behoudens de uitdrukkelijke toestemming van de auteur, is duplicatie of gebruik van dergelijke grafieken, geluidsfragmenten, filmbeelden en teksten in andere elektronische of papieren publicaties niet toegestaan.

Auteursrecht voor afbeeldingen
OHROPAX GmbH


Afbeeldingslicenties

© AdobeStock, © Offset, © iStockphoto, © f1online, © Getty Images,
© ThomasVogel | iStockphoto, © Bonerok | iStockphoto, © fbxx | iStockphoto, © fotografixx | iStockphoto, © tommaso79 | iStockphoto, © Pekic | iStockphoto, © Pekic | iStockphoto, © anyaivanova | iStockphoto, © Vasyl Dolmatov | iStockphoto, © GaudiLab | iStockphoto, © dragana991 | iStockphoto, © StockPlanets | iStockphoto, © Tetra Images | OFFSET, © william87 | iStockphoto, SanneBerg | iStockphoto, © PeopleImages | iStockphoto, © V_Sot | iStockphoto, © Tom Merton | iStockphoto, © Uwe Umstätter, Westend 61 | OFFSET, © Ultika Kestere | OFFSET, © Henglein and Steets; Image Source | OFFSET, © Canvan Images | OFFSET, © Uwe Umstätter, Westend 61 | OFFSET, © Sandra Raccanello, SOPA Collection | OFFSET, © Philipp Dimitri, Westend 61 | OFFSET, © Marc John; Image Source | OFFSET, © Frank and Helena; Image Source | OFFSET, © golubovy | iStockphoto, © Drew Bittel | OFFSET, © SrdjanPav | iStockphoto, © PPAMPicture | iStockphoto, © dusanpetkovic1 | AdobeStock, © AaronAmat | iStockphoto, © Addictive Creative | OFFSET, © nito100 | iStockphoto


Inhoud van de website

OHROPAX is in generlei mate aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. Claims tegen OHROPHAX, die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die door het gebruik of niet-gebruik van de ter beschikking gestelde informatie resp. door het gebruik van foutieve of onvolledige informatie werden veroorzaakt, worden principieel uitgesloten, voor zover het van de kant van OHROPAX geen aantoonbare opzet of schuld door grove nalatigheid betreft. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. OHROPAX behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van de pagina's of het totale aanbod zonder speciale kennisgeving te veranderen, aan te vullen, te verwijderen of definitief te stoppen.

Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer maakt deel uit van de website. Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet meer volledig aan de vigerende wetgeving voldoen, blijven de overige delen van het document in hun inhoud en geldigheid daardoor onaangetast.

Verwijzingen en links

OHROPAX heeft geen invloed op de vorm en inhoud van websites van derden. Wij nemen daarom afstand van alle inhoud van derden, ook wanneer OHROPAX een link gezet heeft op deze pagina's van derden. Bij directe of indirecte verwijzingen naar webpagina's van derden (‘hyperlinks’), die buiten de verantwoordelijkheid van OHROPAX liggen, zou een aansprakelijkheidsplicht uitsluitend in werking treden, wanneer OHROPAX van de inhoud op de hoogte is en redelijkerwijze technisch in staat zou zijn geweest om het gebruik in geval van illegale inhoud te verhinderen. OHROPAX verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het tijdstip van de plaatsing van de link geen illegale inhoud op de gekoppelde pagina's te zien was. Op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van de gelinkte/gekoppelde pagina's heeft OHROPAX generlei invloed. Daarom nemen wij hierbij uitdrukkelijk afstand van alle inhoud op alle gelinkte/gekoppelde pagina's, die na de plaatsing van de link werden gewijzigd. Deze vaststelling geldt voor alle op de eigen website geplaatste links en verwijzingen alsook voor bijdragen van derden in door OHROPAX opgestelde gastenboeken, discussiefora, linkoverzichten, mailinglijsten en in alle andere vormen van gegevensbestanden, waarvoor derden schrijftoegang hebben. Voor alle illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortkomt uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke ter beschikking gestelde informatie is uitsluitend de aanbieder van de pagina waarnaar werd verwezen aansprakelijk, en niet degene die via links slechts naar de betreffende publicatie verwijst.