Geluidsdempingswaarden

Informatie over geluidsdempingswaarden en beschermende werking

Bild

Decibelschaal

De beschermende werking van gehoorbeschermers wordt in dB (decibel) uitgedrukt. Gezien het hierbij om een logaritmische eenheid gaat, kunnen zelfs verwaarloosbare verschillen in de getallenwaarden een aanzienlijke verandering in de fysieke impact betekenen. Zo wordt bij een stijging van het geluidsniveau met 10 dB het geluid al meteen als dubbel zo luid ervaren.

SNR-waarde

De SNR-waarde (Single Number Rating) van een product geeft de gemiddelde demping voor het voor het menselijke gehoor relevante frequentiebereik weer (125 tot 8.000 Hz).
Zo zorgt een SNR-waarde van 35 dB er bijvoorbeeld voor dat een geluidsniveau van 100 dB (bijv. in een typische discotheek) tot 65 dB wordt gedempt. Dat is net onder de grenswaarde van 85 dB – vanaf dan treedt gehoorschade op. Met een gehoorbescherming met een dergelijke SNR-waarde zou men dus ook bij langdurige blootstelling voldoende beschermd zijn.
De grenswaarde van 85 dB komt oorspronkelijk uit het domein van de arbeidsbescherming en is op een traditionele 40-urenweek gebaseerd. Als het geluidsniveau hoger ligt, is gehoorbescherming tijdens het werk verplicht. Toch moet gehoorbescherming al vanaf 80 dB ter beschikking gesteld worden en indien mogelijk ook gebruikt worden.
De duur van de blootstelling aan het geluid speelt een cruciale rol in het potentiële risico. Hoe hoger de geluidsbelasting, hoe korter men aan het geluid mag zijn blootgesteld: 40 uur aan 85 dB komt qua gevaar overeen met twee uur aan 98 dB of tien minuten (!) aan 109 dB.

HML-waarden

De HML-waarden geven weer hoe hoog de geluidsdemping is in drie frequentiegebieden: De HML-waarden geven weer hoe hoog de geluidsdemping is in drie frequentiegebieden: H (High/Hoog): tussen 2.000 en 8.000 HzM (Middle/Midden): tussen 1.000 en 2.000 HzL (Low/Laag): tussen 125 en 1.000 HzMet de HML-waarden kan echter pas rekening gehouden worden als meer informatie over de frequentiesamenstelling van een geluidsbron beschikbaar is, bijv. aan de hand van machinedocumentatie.