Gegevensbescherming

De onderstaande privacybepalingen zijn van toepassing op de gegevensverwerking door OHROPAX GmbH.

Contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke:
Michael Negwer, Am Kappengraben 17, 61273 Wehrheim, info(at)ohropax.de

U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming binnen het bedrijf op het bovengenoemde adres, t.a.v. de functionaris voor gegevensbescherming of via het e-mailadres datenschutz(at)ohropax.de

1. Gegevensbeschermingsverklaring

1.1 Informatie over de verzameling van persoonsgegevens en gegevens van aanbieders

In wat volgt geven wij meer informatie over de verzameling van uw persoonsgegevens wanneer u deze website gebruikt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens over u als persoon, zoals bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres, gebruikersgedrag.

Dienstaanbieder conform § 13 van de Duitse telecomwet (Telemediengesetz of TMG) en de verantwoordelijke instantie in de zin van de privacywetgeving is OHROPAX GmbH (zie ons impressum).

1.2 Gegevensveiligheid

Door technische en organisatorische maatregelen wordt gegarandeerd dat de voorschriften inzake gegevensbescherming zowel door ons en onze medewerkers alsook door externe dienstverleners in acht worden genomen. De technische maatregelen worden telkens aan de meest recente stand van de techniek aangepast.

1.3 Verzameling van gegevens via onze website

1.3.1 Verzameling van gegevens bij gebruik voor informatiedoeleinden

Wanneer de website uitsluitend voor informatiedoeleinden wordt gebruikt, d.w.z. als u verder geen informatie doorgeeft, verzamelen wij behalve de onderstaande gegevens, die gedurende maximaal 14 dagen in een protocolbestand worden bewaard, geen persoonsgegevens:

 • IP-adres van de bezoeker van de website;
 • naam van het opgevraagde bestand;
 • datum en tijdstip van de opvraging;
 • omvang van de overgedragen gegevens;
 • bericht of de opvraging succesvol was;
 • adres van de referer (waar de gebruiker vandaan kwam);
 • gebruikte browser van de user;
 • welk zoekbegrip werd ingegeven.

De hierboven vermelde opgeslagen gegevens worden enkel ter optimalisatie van de website geanalyseerd.

1.3.2 Verzameling van gegevens bij gebruik van onze webshop

Als u iets uit onze webshop wilt bestellen, moet u uw voor de bestelling noodzakelijke persoonsgegevens eenmalig verstrekken. Wij bewaren uw gegevens om de bestelling af te handelen en wissen deze zodra we niet langer wettelijk tot bewaring verplicht zijn. De gegevens die u in het kader van uw bestelling verplicht moet verstrekken zijn als zodanig aangeduid. De overige gegevens verstrekt u op vrijwillige basis.

Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens voor het afhandelen van uw bestelling. Meer bepaald geven we uw adresgegevens aan een daartoe aangesteld postorderbedrijf door, en eventueel ook uw betalingsgegevens aan onze huisbank. We wissen deze gegevens na afhandeling van de bestelling en na afloop van de fiscaal- en handelsrechtelijke bewaarplichten.

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, en in het bijzonder financiële gegevens, is de bestelprocedure volgens SSL-versleuteling beveiligd.

1.3.3 Verzameling van gegevens bij contactopname

Wanneer u via ‘Contact’ contact met ons opneemt, informatiemateriaal of producten wilt bestellen en onze productenquêtes invult, vragen wij u naar uw naam, uw e-mailadres alsook naar verdere persoonlijke informatie. U beslist zelf of u deze gegevens verstrekt. Uw gegevens worden op onze server opgeslagen voor analyse, om u informatie te bezorgen, uw bestelling te verzenden en uw vragen te beantwoorden. Alleen bepaalde bevoegde medewerkers en externe dienstverleners die instaan voor het technische, commerciële of redactionele beheer van de server hebben toegang tot deze gegevens. We wissen deze gegevens zodra het niet langer nodig is om ze te bewaren, of we beperken de verwerking ervan wanneer wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn.

1.3.4 Bescherming van minderjarigen

Het is personen jonger dan 18 niet toegestaan om zonder toestemming van hun ouders of voogd persoonsgegevens aan ons door te geven. We vragen kinderen en jongeren niet om persoonsgegevens. Willens en wetens verzamelen wij dergelijke gegevens niet en geven ze ook niet door aan derden.

1.4 Doorgeven van persoonsgegevens aan derden

Voor de gegevensverwerking doen we, bijvoorbeeld in het kader van de verwerking van de betaling of voor het verzenden van producten, soms een beroep op externe dienstverleners. Deze dienstverleners worden aan een strenge selectieprocedure onderworpen en daarna schriftelijk gemachtigd. Ze moeten onze instructies naleven en worden regelmatig door ons gecontroleerd. Deze dienstverleners geven uw gegevens niet aan derden door.

Daarnaast worden gegevens, die tijdens uw bezoek aan onze website of door u vrijwillig aan ons worden doorgegeven, enkel aan derden overhandigd als u hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd, als wij hier wettelijk of na een rechterlijk besluit toe verplicht zijn of als dat nodig is voor een eigen rechtsvordering of strafrechtelijke vervolging. Er worden geen gegevens voor andere, niet-commerciële of commerciële doeleinden doorgegeven. Ook in het geval van de productbestellingen en informatiemateriaal gebruiken wij de door u verstrekte persoonsgegevens uitsluitend binnen ons bedrijf en het bedrijf verantwoordelijk voor de verwerking van de betaling of voor het verzenden van producten.

1.5 Gebruik van cookies

Als u op onze website surft, worden op uw computer cookies opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die via uw browser op uw harde schijf worden gezet. Via deze cookies ontvangt de instantie die de cookie plaatst (in dit geval wij dus) bepaalde informatie. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of uw computer met virussen infecteren. Ze maken de website gewoon gebruiksvriendelijker en effectiever.

De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze automatisch cookies accepteren. U kunt cookies echter deactiveren of uw browser zo instellen dat cookies slechts gedurende de periode waarin u effectief met internet verbonden bent, worden opgeslagen.

1.6 Uw rechten

Voor meer informatie over hoe wij in ons bedrijf met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het eerder vermelde adres.

Op aanvraag informeren wij u te allen tijde over de over u als persoon opgeslagen gegevens, inclusief hun oorsprong, de ontvangers en categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden doorgegeven, alsook over het doel van de gegevensopslag en -verwerking. Als u ons meldt dat bepaalde gegevens onjuist zijn, zullen we deze corrigeren. Gelieve uw verzoeken om informatie of correctie te richten aan het adres dat in ons impressum vermeld staat.

Als u uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens heeft gegeven, kunt u die te allen tijde terug intrekken.

U heeft het recht op gegevensportabiliteit alsook om bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens te maken. Daarnaast kunt u bij de bevoegde instantie voor gegevensbescherming een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

1.7 Wijziging van de privacyverklaring

Het kan zijn dat we door bijgewerkte technische of juridische vereisten onze privacyverklaring moeten wijzigen. Vandaar behouden wij ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde aan te passen.

2. Verwijzingen naar websites van derden

Onze website bevat links naar websites van andere aanbieders. Of deze aanbieders de privacybepalingen naleven, hebben wij zelf niet in handen.

3. Gebruik van Google Analytics, toestemming voor de gegevensoverdracht

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt zogenaamde cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres, die echter met de methode _anonymizeIp() anoniem gemaakt wordt, zodat er geen direct verband meer bestaat met u als persoon), wordt aan een server in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten voor de exploitanten van de website over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere services die gerelateerd zijn aan het website- en internetgebruik te verrichten. Ook zal Google deze informatie aan derden doorgeven voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. In geen geval zal Google uw IP-adres aan andere gegevens koppelen. U kunt de installatie van cookies in de instellingen van uw browser uitschakelen. We wijzen u er echter op dat het in dit geval kan zijn dat u niet langer toegang heeft tot alle functies van de website.

Door gebruik te maken van website bevestigt u dat u instemt met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven wijze en voor de hierboven vermelde doeleinden. U kunt bezwaar maken tegen de toekomstige verzameling van de gegevens door Google-Analytics door de via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Voor meer informatie over de gebruiksbepalingen en gegevensbescherming verwijzen we naar http://www.google.com/analytics/terms/de.html oppure http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

4. Gebruik van Google Maps

Deze website maakt gebruik van Google Maps voor het weergeven van interactieve kaarten en het samenstellen van routebeschrijvingen. Google Maps is een kaartenservice van Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043, USA. Door het gebruik van Google Maps kan er informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres en het in het kader van de functie routeplanner ingevoerde (start)adres) worden verzonden naar Google in de VS. Als u een pagina van onze website bezoekt die Google Maps bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Google. De inhoud van de kaart wordt door Google direct aan de browser van de gebruiker verzonden en door deze in de website geïntegreerd. Wij hebben geen invloed op de reikwijdte van de op deze wijze door Google verzamelde gegevens. Voor zover ons bekend is, gaat het in elk geval om de volgende gegevens:

 • datum en tijdstip van uw bezoek aan de desbetreffende website,
 • internetadres of de URL van de opgevraagde webpagina,
 • IP-adres, het bij het plannen van een route ingevoerde (start)adres.

Op de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google hebben wij geen invloed, zodat wij daar ook geen aansprakelijkheid voor kunnen aanvaarden. Als u niet wilt dat Google via onze aanwezigheid op internet gegevens over u verzamelt, verwerkt of gebruikt, kunt u in de instellingen van uw browser JavaScript uitschakelen. In dat geval zult u echter geen gebruik kunnen maken van de kaartweergave. Doel en reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, alsook uw desbetreffende rechten en instellingsopties voor het beschermen van uw privacy kunt u vinden in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl).

Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door de routeplanner Google Maps op de hierboven beschreven wijze en voor het hierboven genoemde doel.

5. Gebruik van Adobe Typekit

Wij gebruiken Adobe Typekit voor de visuele vormgeving van onze website. Via deze dienst van Adobe Systems Software Ireland Ltd. krijgen wij toegang tot een bibliotheek met lettertypen Om deze lettertypen op onze website te kunnen gebruiken, moet uw webbrowser verbinding maken met een server van Adobe in de VS en het voor onze website benodigde lettertype downloaden. Adobe ontvangt hierdoor de informatie dat uw IP-adres onze website heeft bezocht. Meer informatie over Adobe Typekit kunt u vinden in de privacyverklaring van Adobe (www.adobe.com/privacy/typekit.html).

6. Gebruik van JavaScript-bibliotheken

Er worden actieve componenten gebruikt, zoals JavaScript, Java-Applets en Active-X-Controls. U kunt deze functies in de instellingen van uw browser uitschakelen.

7. Gebruik van socialemediaplug-ins

We gebruiken momenteel de volgende socialemediaplug-ins: Facebook, Google Plus, Instagram, YouTube. Daarbij maken we gebruik van de zogenaamde 2-klik-oplossing. Dit betekent dat wanneer u onze website bezoekt, aanvankelijk in principe geen persoonsgegevens aan de aanbieders van de plug-ins worden doorgegeven. U kunt de aanbieder van de plug-in herkennen aan de hand van het logo van de desbetreffende aanbieder (Facebook = Facebook-logo; Google Plus = Google Plus-logo; Instagram = Instagram-camera; YouTube = YouTube-logo). Alleen wanneer u op een van de plug-ins klikt, worden persoonsgegevens doorgegeven. Door de activatie van de plug-in worden gegevens automatisch naar de desbetreffende plug-inaanbieder doorgestuurd en daar (bij Amerikaanse aanbieders in de VS) opgeslagen. Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en de gegevensverwerkingsprocessen. Ook de volledige omvang van de gegevensverzameling, de verwerkingsdoeleinden en de bewaartermijnen zijn ons niet bekend. Omdat de plug-inaanbieder de gegevens vooral via cookies verzamelt, raden wij u aan voordat u op het logo in kwestie klikt, alle cookies in de veiligheidsinstellingen van uw browser te wissen.

Als u een plug-in activeert, krijgt de plug-inaanbieder de informatie dat u de pagina in kwestie van onze website heeft opgeroepen. Daarnaast worden de in punt 1.3.1 van deze verklaring genoemde gegevens doorgestuurd. Bij Facebook wordt volgens de betreffende aanbieders in Duitsland het IP-adres direct na registratie geanonimiseerd. Dit gebeurt los van het feit of u een account bij deze plug-inaanbieder heeft of er ingelogd bent. Wanneer u bij de plug-in-aanbieder bent ingelogd, worden uw bij ons verzamelde gegevens direct aan de account bij uw plug-inaanbieder toegewezen. Wanneer u op de geactiveerde knop klikt en bijv. de website koppelt, slaat de plug-inaanbieder ook deze informatie in uw gebruikersaccount op en deelt die openbaar met uw contactpersonen. Als u dit niet wenst, moet u zich voor de activatie van de knop uitloggen.

De plug-inaanbieder slaat deze gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of om de website op de behoeften van de gebruikers af te stemmen. Een dergelijke beoordeling wordt vooral (ook voor niet-ingelogde gebruikers) uitgevoerd voor de weergave van op de behoeften afgestemde reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U heeft het recht op bezwaar tegen de aanmaak van deze gebruikersprofielen. Hiervoor dient u contact op te nemen met de plug-inaanbieder in kwestie.

Nadere informatie over het doel en de omvang van de verzameling en verwerking van uw gegevens door de plug-inaanbieder vindt u in de privacyverklaringen van de aanbieder. Daar vindt u ook nadere informatie over uw rechten in dit opzicht en de mogelijke instellingen ter bescherming van uw privacy.

Adressen van de aanbieders in kwestie en URL’s met de privacyverklaringen:

8. Nieuwsbrief

Wij bieden u een gratis nieuwsbrief aan. Via deze nieuwsbrief willen wij u over onze lopende aanbiedingen, nieuwe producten, acties, evenementen of andere nieuwtjes binnen onze onderneming informeren. Hiervoor hebben we uw e-mailadres nodig. U krijgt onze nieuwsbrief alleen als u zich er via onze website op abonneert. Dit kunt u tijdens de bestelprocedure doen. U krijgt dan in ieder geval een e-mail van ons, waarin u gevraagd wordt om uw registratie te bevestigen. Pas na uw bevestiging ontvangt u onze nieuwsbrief. Als u uw inschrijving voor de nieuwsbrief niet binnen de 24 uur bevestigt, wordt uw aanmelding automatisch gewist.

Als u zich enkel voor de nieuwsbrief heeft geregistreerd, zullen wij uw e-mailadres uitsluitend gebruiken om die nieuwsbrief te versturen. We bewaren uw e-mailadres tot u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Wij bewaren uw e-mailadres alleen om u de nieuwsbrief te kunnen sturen. Daarenboven slaan wij bij de inschrijving en bevestiging uw IP-adressen en de desbetreffende tijdstippen op, om een misbruik van uw persoonsgegevens te verhinderen. De gegevens die u verstrekt worden niet aan derden doorgegeven.

U kunt zich uiteraard te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief en uw goedkeuring voor het versturen ervan intrekken. U kunt dit doen door op de link in de nieuwsbrief te klikken, door een e-mail te sturen naar info(at)ohropax.de of door een bericht aan de in het impressum vermelde contactgegevens te richten. In onze nieuwsbrieven staat ook aangegeven welke informatie u precies moet verstrekken om zich voor de nieuwsbrief af te melden.