Het probleem van lawaai

Hoe wij lijden onder dagelijks lawaai

Heel wat mensen beschouwen lawaai als een groot probleem en voelen zich er dan ook zwaar of zeer zwaar door gehinderd. Het grootste euvel is het wegverkeer, gevolgd door het geluid van vliegtuigen. En de lawaaioverlast blijft niet zonder gevolgen: al 15 tot 20% van de bevolking wordt als slechthorend beschouwd. De aandoening treft in toenemende mate ook jongeren. Toch is slechthorendheid slechts een van de aandoeningen die door lawaai worden veroorzaakt. Zo is er ook nog het risico op tinnitus en de negatieve gevolgen op het hart en de bloedsomloop. Het is dus belangrijk dat iedereen zorg draagt voor de oren – we hebben er maar één paar.