Geluid, milieuprobleem nummer 1

De OHROPAX “Lawaai-o-meter”

Tot de pijngrens

Dreunend verkeerslawaai en harde muziek beïnvloeden ons gehoor tot aan de pijngrens. Onze oren zijn niet gewend aan deze continue geluidshinder. De drukte van het moderne leven gaat gepaard met een permanent achtergrondgeluid, dat wij als pijnlijk ervaren.

 

Voor veel mensen is lawaai de belangrijkste vorm van hinder geworden. Een op de vier mensen voelt zich zwaar of zeer zwaar gehinderd door geluid. Het grootste euvel is het wegverkeer, gevolgd door het geluid van vliegtuigen en lawaai op de werkplek. Al 15 tot 20% van de bevolking wordt beschouwd als slechthorend en dit geldt in toenemende mate voor jongeren. Maar dit is slechts één van de gezondheidsproblemen die door lawaai veroorzaakt worden.

 

Waarom lawaai persoonlijk is

Of geluid als storend of aangenaam ervaren wordt, hangt niet alleen af van de fysisch meetbare hoeveelheid. Naast het aantal decibellen zijn ook de toonhoogte, het tijdstip, de duur en het soort geluid van belang. Het gezoem van 30 dB van een koelkast ’s nachts verstoort de slaap, terwijl het veel hardere geruis van de zee juist een ontspannend effect heeft. Of de geluidsbron beïnvloed kan worden, is een andere belangrijke factor. Naar je eigen favoriete muziek luister je graag luid, terwijl de muziek van de buren als zeer storend kan worden ervaren.  

 
 

Lawaai op de werkplek

Op de werkplek is er vaak veel geluid. Slechthorendheid is één van de meest voorkomende beroepskwalen. Lawaai leidt ook tot afleiding, gebrek aan concentratie en hoofdpijn en kan zo het risico op ongelukken en fouten vergroten. De EU-richtlijn “Lawaai” (voorheen UVV Lawaai of BGV B3) die vanaf 15-02-2006 van kracht is, bepaalt de grenswaarden waaraan je tijdens een 8-urige werkdag mag worden blootgesteld. Vanaf 80 dB (A) moet je gehoorbescherming gebruiken en vanaf 85 dB (A) is het dragen hiervan verplicht.

 

Lawaai veroorzaakt stress

Lawaai is een veel voorkomende stressfactor. Vanaf 90 dB komen de hormonen adrenaline en noradrenaline vrij. Vanaf 120 dB komt ook het hormoon cortisol bij. De slagaders vernauwen zich, de hartslag en bloeddruk stijgen en de spieren en het autonome zenuwstelsel worden aangetast. Bij personen die het gevoel hebben niet bestand te zijn tegen lawaai, komen deze stresshormonen al vrij bij een lager aantal decibellen. Vooral ’s nachts reageert het lichaam veel gevoeliger. Wat op korte termijn tot een vecht- of vluchtreactie zou leiden, leidt bij geciviliseerde mensen na verloop van tijd tot nervositeit, maag- en darmzweren en vroegtijdige veroudering van het hart- en vaatsysteem. Personen die in een luidruchtige straat wonen waar constant een achtergrondgeluid van 65 dB is, hebben 20% meer kans een hartinfarct te krijgen.

 
 

Slapeloos door lawaai

Nachtelijke geluiden zoals verkeerslawaai, luidruchtige buren, een borrelende verwarming of het snurken van een partner zijn voor veel mensen de oorzaak van slapeloosheid. Een gebrek aan voldoende slaap kan blijvende gezondheidsproblemen opleveren. Het verzwakt het immuunsysteem en veroorzaakt een afname van prestaties en concentratie.

 

Lawaai – de oorzaak van een tinnitus (oorsuizing)

Een op de twaalf mensen hoort een constante ruis, zoem of piep in het oor; de hersenen horen geluiden die er in werkelijkheid niet zijn. De oorzaken hiervan zijn nog niet volledig duidelijk. De kans op herstel is klein, vooral wanneer iemand al langere tijd lijdt aan tinnitus. Lawaai is in 30% van de gevallen een doorslaggevende factor. Oordopjes hebben niet echt invloed op tinnitus, maar kunnen helpen om het te voorkomen of te verergeren.